Oferta

Sprzedaż części z demontażu

Zakup części jest równoznaczny z zapoznaniem się  i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu zakupu  
Informacje o pozostałych częściach pod numerami telefonów: 

(32) 275 04 10 -magazyn części
601 402 371 - Roman Zawada
693 996 585 - Mirosław Jarząb

​691 494 351 - obsługa zamówień internetowych  

Regulamin sprzedaży 


​SPRZEDAJĄCY:          
Zakład Usługowo - Handlowy Roman Zawada; 41-800 Zabrze, ul. Beskidzka 31;
NIP: 641-145-53-43; Regon 271212580

KUPUJĄCY:               
Podmiot składający zamówienie na zakup części

​​
1. Przedmiotem sprzedaży są używane części, podzespoły, urządzenia do samochodów osobowych
i ciężarowych oraz innych pojazdów zdemontowane z samochodów i pojazdów wycofanych z eksploatacji – zwane dalej „częściami”.

​2. Stan techniczny części oraz właściwości użytkowe części wynikają z ich dotychczasowej eksploatacji oraz stopnia zużycia.​​


3. Części stanowiące przedmiot umowy są identyfikowane za pośrednictwem oznaczeń oraz znaków stosowanych i używanych przez SPRZEDAJĄCEGO.

​4. Sprzedaż części odbywa się na zasadach i warunkach sprzedaży na próbę, pod warunkiem zawieszającym, że KUPUJĄCY zbada część oraz uzna przedmiot sprzedaży za dobry, w terminie 14- dni (lub 10 dni roboczych - okres próby) od daty odbioru części.​​


5. Jeżeli KUPUJĄCY w terminie 14-dni (lub 10 dni roboczych) od daty odbioru części nie złoży oświadczenia o zbadaniu części i uznaniu przedmiotu sprzedaży za dobry, uważa się że zbadał i uznał przedmiot sprzedaży za dobry.​6. KUPUJĄCY jest zobowiązany w okresie próby zbadać część pod względem właściwości użytkowych i technicznych.​​


7. Zwrot części przez KUPUJĄCEGO może nastąpić tylko w okresie próby po spełnieniu następujących warunków:​​

​- zwrot części zostanie dokonany łącznie z dowodem zakupu, którym jest paragon fiskalny lub faktura wystawiona przez SPRZEDAJĄCEGO,​ ​

- zwracana część zostanie dostarczona do siedziby SPRZEDAJĄCEGO paczką kurierską lub pocztową bądź zostanie dostarczona osobiście przez KUPUJĄCEGO,


- zwracana część będzie znajdować się w stanie nienaruszonym tzn. będzie się znajdować w takim samym stanie jak w dniu odbioru przez KUPUJĄCEGO, w szczególności bez jakichkolwiek oznak wskazujących na ingerencję KUPUJĄCEGO lub osoby trzeciej,​​

- zwracana część nie została uszkodzona, rozkręcona bądź też nie zostały wymienione jej elementy składowe przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie, ​

- zwracana część posiada oznaczenia SPRZEDAJĄCEGO umożliwiające jej identyfikację,​​


​8. Koszty i wydatki związane ze zwrotem części obciążają KUPUJĄCEGO, dlatego też zwrot części paczka pocztową lub kurierską może nastąpić wyłączenie bez pobrania należności od SPRZEDAJĄCEGO.​​


9. Jeżeli KUPUJĄCY spełnił wymagane warunki oraz dokonał prawidłowego zwrotu części, wówczas SPRZEDAJĄCY zwróci KUPUJĄCEMU pobraną cenę za zwróconą część określoną na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze). SPRZEDAJĄCEGO nie obciążają inne wydatki, koszty, nakłady poniesione przez KUPUJĄCEGO związane oraz dotyczące zwrotu części.​​


10. Jeżeli do czasu upływu okresu próby KUPUJĄCY nie spełnił wszystkich warunków do prawidłowego zwrotu części uważa się, że pomiędzy stronami została zawarta umowa kupna sprzedaży obejmująca zwracaną część. Jeżeli zwracana część znajduje się w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO koszty odbioru części ponosi KUPUJĄCY.​​11. Po upływie okresu próby (14-dni od daty odbioru przez KUPUJĄCEGO) SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży (części) oraz szkody będące następstwem zaistnienia wady fizycznej części.  

Części nowe 


 Współpracujemy również z hurtowniami części nowych. Na życzenie klienta sprowadzamy nowe oryginały
i zamienniki w atrakcyjnych cenach. Pytania odnośnie dostępności części nowych, ich cen oraz warunków zamówienia proszę kierować pod numer telefonu  (32) 275 04 08 lub na adres e-mail biuro@kasacja.com 
Szukaj