O firmie

Jesteśmy członkami stowarzyszenia FORS

 
FORS, czyli Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów, którego celem jest działanie na rzecz rozwoju recyklingu samochodów w Polsce. Określenie "recykling samochodów" rozumiany jest przez nas jako takie postępowanie z samochodami od etapu ich projektowania do wycofania z eksploatacji oraz unieszkodliwienia, by nie zagrażały one środowisku naturalnemu, a jednocześnie aby użytecznie wykorzystać części i materiały w nich istniejące.

Nasza działalność: 

 
- kasacja pojazdów;
- wydawanie zaświadczeń o demontażu pojazdów, są one niezbędne do wyrejestrowania pojazdu z ewidencji;  
- zapewnienie bezpłatnego przyjęcia każdego kompletnego pojazdu;
- zapewnienie transportu pojazdów przeznaczonych do kasacji;
- demontaż pojazdów, segregacja zdemontowanych elementów oraz przekazanie ich do odpowiednich partnerów;
- sprzedaż części samochodowych pochodzących z demontażu;
- sprzedaż części samochodowych nowych;
- skup i sprzedaż samochodów. 

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących Stacje Demontażu Pojazdów:


“Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji i powstających z nich odpadów...”

Nasze decyzje:

Decyzja I

Pobierz

Decyzja V

Pobierz

Decyzja II

PobierzDecyzja VI

Pobierz

Decyzja III

Pobierz

Decyzja VII

Pobierz

Decyzja IV

PobierzDecyzja VIII

Pobierz

Szukaj